Graham Rahal
United States
Pilot

Graham Rahal

Takım Team Penske
7