İstanbul Park ihalesi için çağrıda bulunuldu

Dünyanın en modern pistleri arasında gösterilen 5,3 km'lik İstanbul Park Formula 1 pistini de içeren tüm kompleksin işletmesini üstlenen Motor Sporları ve Organizasyon A.Ş'nin hisselerinin satışında yatırımcılara çağrıda bulunuldu. Formula İstanbul...

Teklif sahiplerinin katılacağı açık artırma, 14 Nisan 2006 tarihinde yapılacak ve sonuçlandırılacak. Teklifler, teklife çağrı metni ve eklerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 4 Nisan 2006 tarihinden itibaren, son teklif verme tarihi olan 12 Nisan 2006 saat 16.00'ya kadar Formula İstanbul Yatırım A.Ş'ye elden teslim edilecek. 4 Nisan 2006 tarihinden önce veya son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler ise değerlendirmeye alınmayacak. Teklife çağrının koşullarını oluşturan ve tekliflerin ne şekilde sunulacağının ve ne şekilde değerlendirileceğinin koşullarını belirleyen teklif çağrı metnini ve gizlilik taahhütnamesi metnini edinmek isteyenler, en geç 17 Mart 2006 tarihine kadar Formula İstanbul Yatırım A.Ş. merkezine başvurabilecekler. Teklife çağrı metni, ekleri hariç olmak üzere ücretsiz verilecek ve bu sürece, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları da katılabilecek. Tanıtım dokümanı ve teklife çağrı metninin eklerinin temini ile bilgi odasına erişim sağlanması için, gizlilik taahhütnamesinin imzalanması ve 10 bin YTL tutarındaki katılım bedelinin Formula İstanbul Yatırım A.Ş'nin Garanti Bankası Bahçekapı şubesindeki ilgili hesabına yatırılması şartı aranacak. Tanıtım dokümanı ve teklife çağrı metninin ekleri, katılım bedelinin yatırıldığına dair üstünde gerçek veya tüzel kişinin veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Formula İstanbul Yatırım A.Ş. merkezinden 27 Şubat 2006 tarihinden itibaren form doldurulması ve gizlilik taahhütnamesinin imzalanması ile temin edilebilecek. İlgililer en geç 17 Mart 2006 tarihinde saat 16.00'ya kadar, Formula İstanbul Yatırım A.Ş'nin teklife çağrı metninde belirtilen belgelerle birlikte başvurabilecekler. Kısa listeye dahil edilen ilgililer 22 Mart 2006 tarihinde açıklanacak. Kısa listeye dahil edilmiş ilgililerden 5 milyon ABD Doları tutarında geçici teminat bedeli alınacak. Geçici teminat olarak ayrıca ABD Doları veya gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli süresiz geçici teminat mektubu veya devlet tahvilleri ile teminat olarak kullanılması mümkün olan hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz tahviller de kabul edilebilecek. İstanbul park pistinde gerçekleştirilecek tüm organizasyonları yürütmekle görevli MSO, Formula 1 dışında diğer ulusal ve uluslararası yarışlara da ev sahipliği yapmakta. TurkiyeF1.Com
Yorum yaz
Yorumları göster
Haber hakkında
Seriler Türkiye - Pist
Haber tipi Son dakika