Yeni Ferrari Daha İyi Olmalı

Ferrari takymynyn bireysel ve takym olarak bir çok rekoru egale etti?i 2002 sezonu ?üphesiz Ferrari için ola?anüstü bir yyldy. Fakat dizayn ?efi Rory Byrne ayny tempoda devam ederse Tifosiler 2003 de daha güçlü bir Ferrari seyredebilirler. Henüz...

Henüz sezon bitmeden temmuz ayy ba?larynda 2003 için büyük bir hyzla çaly?malara ba?layan Byrne ve ekibi, yeni otomobilinin daha iyi olmasy için çaly?yyorlar. 2003 için yeni radikal ara?tyrmalar içinde olduklaryny belirten Byrne, Daily Telegraph'a yapty?y açyklamada," Yapabilece?imiz en hyzly aracy yapmak için çaly?yyoruz. Daha iyi olaca?yna eminim. Temmuz ayynyn ba?yndan beri gelecek senenin otomobili için bütün gücümüzle çaly?yyoruz. Bir di?er radikal adym için çaly?yyoruz." ?eklinde konu?tu.
Yorum yaz
Yorumları göster
Haber hakkında
Seriler Formula 1
Haber tipi Son dakika