Hermann Tilke İstanbul'da

paylaşım
yorumlar
Hermann Tilke İstanbul'da
Cihangir Perperik
Ekleyen: Cihangir Perperik
26 Kas 2002 08:38

Malezya ve Hockenheim gibi F1 pistlerinin mimary olan Hermann Tilke dün Ystanbula geldi. Bugün Formula1 Turkiye GP' sinin yapylmasy planlanan Kurtköy de çaly?malara ba?layacak olan Tilke pistin yapymyna 2003 nisan ayynda ba?lanabilece?ini söyledi. YTO’nun Beykoz Kandilli’deki tesislerinde düzenlenen basyn toplantysynda ...

İTO’nun Beykoz Kandilli’deki tesislerinde düzenlenen basyn toplantysynda açyklama yapan Hermann Tilke, Ystanbul’a farkly ve ayrycalykly bir pist için proje hazyrlayaca?yny söyledi. Projenin 3-4 ay içinde ?ekillenece?ini ifade eden Tilke, proje çiziminin 2003 Mart ayynda tamamlanmasynyn, nisan ayynda da projeye ba?lanmasynyn planlandy?yny kaydetti. Pistin yapylaca?y arazide incelemelerde bulunmak üzere Ystanbul’a geldi?ini belirten Tilke, Ystanbul’un seçilmesinde bir etkisinin bulunmady?yny, ancak araziyi gördükten sonra, Türkiye’de ayrycalykly bir pist hazyrlamak için proje olu?turaca?yny söyledi. YTO BA?KANI YILDIRIM Projeyi üstlenen Ystanbul Ticaret Odasy (YTO) Ba?kany Mehmet Yyldyrym da Formula-1 Organizasyonu Ba?kany Bernie Ecclestone’unYstanbul için karar verdi?ini geçen hafta resmi bir yazyyla bildirdi?ini hatyrlatarak, saly günü sabahtan itibaren proje çaly?malarynyn ba?layaca?yny bildirdi. Proje ke?if bedellerinin hazyrlanaca?yny ve en geç Mart 2003’de sahanyn yapym ihalesini Türk firmalara açacaklaryny anlatan Yyldyrym, 2004 yyly Ekim ayynda in?aatyn tamamlanaca?yny ve 2005’in ilk aylarynda yary? yapylabilecek duruma gelinece?ini söyledi. YTO Ba?kany Yyldyrym, daha sonra aralarynda Ecclestone ve Avrupaly birkaç i?tirakçinin de bulundu?u bir i?letici ?irket kurularak Formula-1 yary?lary dy?ynda da çe?itli organizasyonlaryn yapylaca?yny kaydetti. F1’YN TURYZME KATKISI Bu organizasyonlarla 1 milyonun üzerinde turistin Türkiye’ye gelmesini beklediklerine ve bunlaryn günlük harcama kapasitesinin ki?i ba?yna 500 dolaryn üzerinde olaca?yna dikkati çeken Yyldyrym, “Bu organizasyon Türkiye’nin dünyaya tanytymynda çok büyük görevler üstlenecek. Böylece Ystanbul, Türkiye’nin dünyaya açylmasynda önemli bir görev üstlenmi? oluyor” dedi. Yyldyrym, Pendik Kurtköy’de Vakyflara ait arazinin 2 bin 200 dönüm oldu?unu sözlerine ekledi. TOMSFED BA?KANI TAHYNYO?LU Türkiye Otomobil ve Motorsporlary Federasyonu (TOMSFED) Ba?kany Mümtaz Tahincio?lu da Formula-1 Organizasyonu Ba?kany Ecclestone’un lojistik açydan ve bir marka olu?undan dolayy Ystanbul’u seçti?ini söyledi. Tahincio?lu, seçimden sonra çok süratli bir ?ekilde icraata ba?ladyklaryny ve bir aylyk gecikmeyle projenin devam etti?ini belirterek, Tilke’nin 3-4 ay sonra projesini bitirmi? olarak teslim edece?ini kaydetti. Kontratlar, ?irketleri kurma, altyapy olu?turma, in?aat ?irketlerini tespit etme gibi çaly?malaryn da 2003 Nisan ayynda bitece?ini ifade eden Tahincio?lu, ardyndan projenin uygulamaya konulaca?yny bildirdi.
SIRADAKİ Formula 1 HABERİ
Bridgestone Sezonu Açıyor

Önceki haber

Bridgestone Sezonu Açıyor

Sonraki haber

Yeni Toyota 8 Ocakta Sahnede

Yeni Toyota 8 Ocakta Sahnede
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cihangir Perperik
Haber Türü Son dakika