Herman Tilke Pist İçin İstanbula Gelecek.

Bernie Ecclestone 2005 Formula1 Türkiye için Ystanbulu seçti. Bernie Ecclestone'nyn yazyly olarak yapty?y açyklamanyn ardyndan teknik ön çaly?malaryn yapylabilmesi için bir hafta içinde ünlü pistlerin mimary olan Mr. Herman Tilke Ystanbul'a...

İstanbul adyna projeyi yürütecek olan YTO Ba?kany Sayyn Mehmet Yyldyrym ile Kurtköy Tepeören'de yer alan arazinin teknik çaly?malary ve pistin çizimi ile ilgili çaly?malara Bernie Ecclestone Ystanbul'da düzenlenecek bir basyn toplantysy ile F1 kontratyny imzalamak üzere Türkiye'ye gelecek. Dün konuyla ilgili Sn. Bernie Ecclestone'un yapty?y açyklama ?u ?ekilde: "Çok dikkatli bir de?erlendirme sonucunda, Antalya'nyn tanytymy, otellerin imkanlary beni etkilemi? olsa da ve Yzmir'in mükemmel turistik çekicili?ine ra?mn, ben Ystanbul'da karar kyldym. Bu kararymda sadece Ystanbul'un dünya çapynda bir ?ehir olmasy de?il, ayny zamanda takymlaryn lojistik ihtiyaçlary da etken olmu?tur. Lojistik açydan bakyldy?ynda, Antalya ve Yzmir'e göre Ystanbul bile tyrlar için uzun bir ula?ym mesafesi olu?turmaktadyr. Yary?lar arasynda yalnyzca 2 hfta olmasy, hazyrlyklaryn 3 gün sürmesi, Cuma gününe kadar her ?eyin hazyrlanmasy ve Pazartesi gününden sonrada toplanma için 3 gün bulunmasy nedeniyle gecikme ihtimali asla söz konusu olmamalydyr. Umuyorum ki, Yzmir ve Antalya'daki dostlarymyz bunu anlayy?la kar?ylayacaktyr. ?imdi ticari ve TV haklary Yle ilgili konulary sonuçlandyrmamyz gerekmektedir."
Yorum yaz
Yorumları göster
Haber hakkında
Seriler Formula 1
Haber tipi Son dakika