Formula 1 Komisyonu Basın Toplantısı

paylaşım
yorumlar
Formula 1 Komisyonu Basın Toplantısı
Cihangir Perperik
Ekleyen: Cihangir Perperik
30 Eki 2002 16:00

"Max Mosley ve Bernie Ecclestone sorulary cevapladylar" Formula 1 de pazartesi günü FIA ba?kany Max Mosley ve FOM ba?kany Bernie Ecclestone tarafyndan açyklanan yeni kurallaryn yansymasy sürüyor. Açyklanan kararlardan sonra London Heathrow Hilton'da bir basyn açyklamasy yapan ve gazetecilerin sorularyny cevaplayan ikili bazy noktalara açyklyk getirdiler.

Gazetecilerin sorulary öncesinde de?i?en kurallary bir kez hatyrlatan Max ve Bernie, özellikle 2 syralama turundan bahsettiler. Ve cuma günkü ilk syralama turuna ilk çykacak pilotun ?ampiyona lideri olaca?yny tekrarladylar. Cumartesi günkü syralama turlary piste çyky? syralamasynda ise cuma günü alynan dereceler baz alynacak. Cuma günü en iyi turu atan pilot cumartesi son syrada piste çykacak. Kurallaryn hatyrlatylmasyndan sonra sorulary cevaplayan iki ba?kan yeni kurallaryn rekabeti artyraca?yna inandyklaryny söylediler. soru: Kesin olarak açyklarmysynyz, sezonun ilk yary?ynda syralama turlary dizili?i nasyl olacak? Max mosley: Ylk yary?ta geçen sezonun ?ampiyona puanlary baz alynacak. soru: Bir di?er sorum ?öyle. Kurala göre pistte ayny anda sadece bir araç olacak. Matematiksel olarak 20 otomobilin bir saat içinde syralama turlaryny bitirece?inden eminmisiniz? Max: Evet bir saat içinde iyi bir ?ekilde tamamlanacak. Y?lemler pisten piste göre de?i?ebilir fakat ?ematik olarak kural ayny olacak. Temel olarak bir otomobil pistte hyzly turunu atarken piste ba?ka araç olmayacak. soru: Formula 1 de kesin olarak bazy ?eylerin de?i?ti?i bir gerçek. Fakat bu kurallaryn tekrar Formula 1'e hareket getirece?inden eminmisiniz? Bunlaryn yeterli olaca?yna inanyyormusunuz? Max: Bunu Bernie'ye soraca?ym. Fakat önce bazy ?eyleri açyklamak istiyorum. Geçen 3-4 hafta içinde çok de?i?ik radikal kurallar hakkynda konu?tuk. Bunlaryn içinde a?yrlyklar ve ilk 10 syra hakkynda de?i?ik kurallar vardy. Fakat bir tarafy düzeltmeye çaly?yrken di?er tarafy bozmak istemedik. ?imdi Bernie'ye soruyorum. Sen ne dü?ünüyorsun? Bernie: Öncelikle gerçekten televizyon seyircisinin niye azaldy?yny bilmiyorum. Bir çok tv programy seyirci kaybetti. Fakat biz di?er sporlardan daha iyi durumdayyz. Dünya çapynda farkly bölgelerde olan bir organizasyondan bahsediyoruz. Biz Formula 1'iz, touring car ?ampiyonasy de?iliz. Düzenlemeyi de?i?tirmeyiz. Biz oldu?umuz gibi ve yary?arak, yary?çy olarak kalmak isteriz. Ve eminimki Ron ve di?erleride te benimle ayny fikirdeler. Onlar kalpleriyle kazanyyorlar. Gelecek sene onlaryn Ferrari'yi yakalayacaklaryna eminim. soru: E?er Belçika hükümeti bazy de?i?iklikler yaparsa Spa'ya geri dönmek mümkün olacakmy? Ve Spa hakkynda bazy dedikodular var. Spa'da Champ Car yary?larynyn olaca?y söyleniyor. Bu do?rumu? Bernie: Bence Belçika hükümeti bazy de?i?iklikler yapacak ve biz 2004 te Spa'ya geri dönece?iz. Spa'da cart yary?lary görece?imize inanmyyorum. soru: Spa hakkyndaki bu kararyn niye alyndy?yny açyklarmysynyz? Max: Francorchamps için alynan karar çok basit. Dünya Motor sporlary komisyonu böyle bir karar aldy çünkü, bütün takymlar tütün reklamlary konusunda anla?my?lardy. E?er Spa'yy takvime alsaydyk bu anla?mayy çi?nemi? olacaktyk. Takymlar bize sponsorlarymyz olmadan yary?lara hazyrlanamayyz dediler. Çünkü sponsorlar takymlara belirli miktarlarda ödemeler yapyyorlar. soru: Avusturya Gp sinin de?i?me durumu varmy? Max: ?u anda takvimi çe?itli sebeblerden doalyy de?i?tiremeyiz. soru: A?yrlyk ekleme konusundan niye vazgeçtiniz? Ve seneye sadece 16 yary?my olacak yoksa yeni bir pist takvime dahil olacakmy? Max: Önce ikinci sorunuza cevap veriyorum. Sadece 16 yary? olacak. A?yrlyk olayyndan daha iyi sonuç verecek kurallar geli?tirdi?imize inanyyorum. ?ampiyona lideri kim olursa olsun daha iyi ve daha hyzly olmak için yary?yr. Kimseyi herhangi bir zorlama ile daha dü?ük bir performansa zorlayamayyz. Yeni syralama turlary kurallarynyn bazy de?i?iklikler getirece?ine inanyyoruz. Bazy üst seviye pilotlar gridde arka syralarda yer alabilirler. Bu gerçekten ilginç olacak. soru: Takym emirlerine yasak geldi. Fakat FIA bunu nasyl takip edecek. Pit-stoplar ve mekanirlerin çaly?masyny nasyl denetliyeceksiniz? Max: Onlary çok dikkatli bir ?ekilde takibe alaca?yz. Herhangi bir ?üphe gördü?ümüzde hakemleri davet edip olayy soru?turma kapsamyna alaca?yz. Fakat tahminim takymlar dikkatli olup bu sene takym emirleri uygulamayacaklar. soru: Bazy ülkelerde Formula 1 seyircisi sykylyyor ve yary?tan zevk almyyor. Bunu açyklarmysynyz. Bernie: Bu tamamen yary? esnasyndaki geçi?lerle alakaly. Bu sene bazy takymlar ve pilotlardan dolayy geçi?ler belki fazla olamady. Ama bu kimsenin suçu de?il. Ynsanlar Formula 1 seyretti?inin farkyny anlamaly. Kimse oraya geldi?inde bir turda belki 50 geçi?in olaca?y 125 cc yary?y beklemesin. Formula 1 hâla Formula 1. Max: Evet bu sene belkide bu yüzden çok sakin geçti.Ama yeni alynan tedbirler sayesinde seneye birbirine yakyn ve rekabetçi yary? seyretmemek asyl sürpriz olur. Syralama turlaryndaki de?i?iklikler bizi ümitlendiriyor. Rekabetçi yary? üstteki takymlaryn iyi i? yapmasyna ba?ly. Sadece birinin de?il hepsinin syky çaly?masy lazym. soru: Bu yeni kurallar fabrika takymlaryna nasyl etki yapar? Kendi aralarynda bir olu?um yaparlarmy? Max: Bu dü?ünceyi ciddiye almak gerçekten zor. Fakat yinede bu konuda dü?üncesiz olmak istemiyorum. E?er 2008 te burada olursam veya Bernie 2008 e kadar burada olursa bu konuya o zaman yakla?yryz. Yki senedir bu olay gündemde. Fakat bunun için hiçbir teknik ve sportif düzenleme yok. Bunun ciddi bir teklif ve dü?ünce olaca?yny belirten hiçbir ?ey yok. Hatta 2008 de bile bunun olaca?yndan emin de?ilim. Takymlar bu olaya ciddi yakla?myyorlar. soru: Syradan yary? severler yani teknik bilgi ve lastik stratejilerinden yoksun seyirciler için ne dü?ünüyorsunuz? Max: Onlara ?unu öneririm. E?er bo? vakitleri varsa Cumartesi günüde pistte olsunlar. Tamamen de?i?mi? bir syralama formaty seyredecekler. Cuma ve cumartesi geride kalan hyzly pilotlar yary? esnasynda di?erlerini geçmek isteyecekler. Di?er takymlaryn gelecek sene Ferrari'yi yakalamalary daha mümkün olacak. Bernie: Bu sorunun cevaby çok basit.E?er golf seyrediyorsam, kimin kazanaca?yny bilirim. En iyisi kazanyr. E?er tenis seyrediyorsam ayny kural geçerlidir. E?er herhangi ba?ka önemli spor olayy seyrediyorsam yine onlaryn arasyndaki süper yyldyzyn kazanaca?yny bilirim. SüperBike'daki Rossi'yi dü?ünün. Sezon bitmeden kazanaca?y belliydi.
SIRADAKİ Formula 1 HABERİ
Formula 1 de Köklü Değişiklikler

Önceki haber

Formula 1 de Köklü Değişiklikler

Sonraki haber

Montoya 2002'den Memnun

Montoya 2002'den Memnun
Load comments

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cihangir Perperik
Haber Türü Son dakika