Arazi geçer Not Aldı

paylaşım
yorumlar
Arazi geçer Not Aldı
Cihangir Perperik
Ekleyen: Cihangir Perperik
26 Kas 2002 16:01

'ATMOSFERİ YÜKSEK OLAN BİR PİST YAPACAĞIZ' Formula-1 Organizasyonu (FAO) Ba?kany Bernie Ecclestone'un, 2005'te bir aya?y Türkiye'de yapylacak Formula-1 için Ystanbul'u seçmesinin ardyndan Türkiye'ye gelen Formula pistlerinin mimary Hermann Tilke, pist yapylmasy planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Pist yapylmasy planlanan Tuzla Ylçesi'ne ba?ly Akfyrat Belde Belediyesi synyrlary içerisinde yer alana araziyi önce helikopter ile havadan inceleyen Alman mimar Tilke, daha sonra Türkiye Otomobil ve Motorsporlary federasyonu (TOMSFED) Ba?kany Mümtaz Tahincio?lu ve belediye görevlileri ile birlikte arazide inceleme yapty. Yncelemeleri sonrasynda arazinin Formula-1 pisti için çok uygun oldu?unu söyleyen Herman Tilke, 'Arazide özellikle tepelerin bulunmasynyn çok iyi. Hem yüksek hyz yapylabilecek düz alanlaryn bulunmasy, hem de tepelerin olmasy pilotlar ve izleyenler açysyndan çok iyi. Atmosferi yüksek olan bir pist yapaca?yz' dedi. Basyn mensuplarynyn, Ystanbul'da yapylacak pistin di?er Formula-1 pistlerinden hangisine benzeyece?i yönündeki sorusuna ise Tilke, 'Bu pist çok farkly olacak. Di?er tüm pistlerden farkly bir pist yapaca?yz' diye konu?tu. TOMSFED Ba?kany Mümtaz Tahincio?lu basyn mensuplaryna yapty?y açyklamada Formula-1'deki bazy pistlerin hem seyirciler, hem de pilotlar için sykyntyly oldu?unu, heyecan vermedi?ini kaydederek, 'Bizim yapaca?ymyz pist çok heyecanly olacak. Ynanyyorum ki, bu pist pilotlar tarafyndan da sevilecek ve antrenman için tercih edilen bir yer olacak. Ystanbul'daki pistin geçmi? 10 yyl ve gelecek 10 yylyn en iyi pisti olaca?yna inanyyorum' ?eklinde konu?tu. Pist in?aatynyn Nisan ve Mayys ayynda ba?layaca?yny, pist arazisinde yer alan yerle?im birimlerinin pist yapylmaya ba?landy?ynda bo?altylaca?yny belirten Tahicio?lu, pist çevresine teknik ekip için sadece bir otel yapylmasynyn planlandy?yny, yary?larda tamamiyle Ystanbul'daki otellerden yararlanacaklaryny ifade etti.
SIRADAKİ Formula 1 HABERİ
Yeni Toyota 8 Ocakta Sahnede

Önceki haber

Yeni Toyota 8 Ocakta Sahnede

Sonraki haber

Valencia'da Montoya Zirvede

Valencia'da Montoya Zirvede
Load comments

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cihangir Perperik
Haber Türü Son dakika