5 Yıldızlı Bir Başka Şampiyon

paylaşım
yorumlar
5 Yıldızlı Bir Başka Şampiyon
Cihangir Perperik
Ekleyen: Cihangir Perperik
18 Eki 2002 08:43

Bridgestone, Formula 1’deki 5. ?ampiyonlu?unu kendi evinde yapylan Japonya Grand Prix'siyle kutlady. Formula1’e 1997 yylynda giren Bridgestone, 2002 sezonundaki zaferiyle birlikte üst üste 5. kez “Formula1 ?ampiyonunun lasti?i” ünvanyna ula?my? oldu. Son iki yylyn Pilotlar ?ampiyonu M.Schumacher ve takym arkada?y...

Son iki yylyn Pilotlar ?ampiyonu M.Schumacher ve takym arkada?y R.Barrichello’ dan olu?an Ferrari ekibi Bridgestone ile yapty?y yakyn i?birli?i sayesinde bu yyl çok ba?aryly bir performans sergiledi ve ?ampiyonlu?unu sezon bitmeden çok önce ilan etti. Bridgestone da böylece pazardaki ve pistlerdeki rakibini yine geride byrakmy? oldu. 1997'de Formula1'e katylmasyndan itibaren 100. kez piste çykan Bridgestone'un Japonya'da Ferrari ile aldy?y birincilik ayny zamanda Bridgestone lastikleriyle yary?an otomobillerin 70. zaferi olarak kutlandy. Son be? yyldyr, on dünya ?ampiyonlu?u (sürücüler ve markalar olarak) Bridgestone lastikleriyle kazanyldy. Bu süre içerisinde, Bridgestone, ekipleriyle uzun dönemli bir i?birli?ini benimsedi ve ba?arydan ba?aryya ko?tu. Bridgestone’un, Formula1'de Markalar ve Pilotlar ?ampiyonlu?u'na imza atty?y Ferrari ile ortakly?y 2004 sezonu sonuna kadar sürecek. Bir yary? lasti?inin öyküsü… Bridgestone Formula 1 lastikleri Tokyo’da tasarlanyyor ve üretiliyor. Üretim, bir sezonda 60,000 lasti?e ula?abiliyor. Lastikler, uçakla gidilen uzak bölgeelrdeki yary?lar için do?rudan Japonya’dan gönderiliyor. Avrupa’daki yary?lar ve testler için ise önce Yngiltere’ye oradan da karayoluyla pistlere ta?ynyyor. Bir sezonda, Bridgestone Motorsport’un 8000 lasti?i yolda, denizde ya da uçaklarda ta?ynyyor. Yngiltere’de Langley, Berkshire merkezinde daha binlercesi depolanmy? olabiliyor. Bridgestone’un 22 tonluk dört tyrdan olu?an lastik ta?yma filosu her yary?tan önceki Cuma günü yükleniyor ve Pazar ö?leden sonra ya da Pazartesi erkenden konvoy halinde yola çykyyor; ayryca mühendislerin ve teknisyenlerin ofislerinin ve lastik takma cihazlarynyn bulundu?u 28 tonluk bir yary? tyry da var. Piste ula?yldy?ynda tyrlar park ediyor ve 1600 kadar lastik yykanyp cilalanyyor, lastik temizleme ve takma cihazlary kuruluyor. Per?embe “ilk lastik takma” günü ve iki syra halindeki personel sürekli olarak lastik takma i?lemini gerçekle?tiriyor. Ekip o gün yakla?yk 750 lastik takyyor. Bridgestone teknisyenleri lastik takmaya Per?embe ak?amy da devam ediyorlar. Lastiklerin elektrikli ysytycylarda istenilen ysyya ula?masy 90 dakika kadar sürüyor. Cuma günkü testler syrasynda, Bridgestone mühendisleri lastik basynçlaryny kaydedip Bridgestone merkezine aktaryyorlar. Cumartesi günü syralama turlarynda yary?an ekipler iki kuru hava lasti?i bile?iminden birini seçmi? oluyorlar ve bu lastikle yary?malary gerekiyor. Di?er kuru hava lastikleri sökülerek Bridgestone’a geri veriliyor. Ayryca, Cumartesi ö?leden sonra syralama turlarynda kullanylarak a?ynan lastikler ve ertesi gün yary?ta kullanylacak lastiklerle ilgili ayarlamalar ve kontroller de yapylyyor. Lastikler sökülürken, kullanylmamy? yslak ve kuru lastikler ile kullanylmy? olan lastikler ayry ayry gruplanarak tyrlara yükleniyor. Her bir lastik inceleniyor ve de?erleri kaydediliyor. Kuru bir yary? olmu?sa, yakla?yk 200 set yani 800 lastik sökülüyor ve personel Pazar ak?amyna kadar çaly?yyor. Sonra tyrlar servis alanyndan çekiliyor ve ertesi sabah konvoyun Yngiltere’ye do?ru yola çykmasy için hazyrlyklar yapylyyor ve Yngiltere’ye gidince her ?ey yeniden ba?lyyor. Yki saatten kysa süren bir grand prix yary?ynda bir lastikten beklenen temel özellikler; kademeli a?ynma kar?ysynda ysy direnci ve yol tutu?unun korunmasy ve lastik de?i?tirme aralyklarynyn en üst düzeye çykarylmasy oluyor. Ancak, yary? lastikleri iklim-hava ve pist ko?ullary ile pist yüzeyine uygun olarak çok hassas bir ?ekilde ayarlanyyor.
SIRADAKİ Formula 1 HABERİ
McLaren Yçin Yo?un Bir Ky? Olacak

Önceki haber

McLaren Yçin Yo?un Bir Ky? Olacak

Sonraki haber

Villeneuve Bahreyn'i Bekliyor

Villeneuve Bahreyn'i Bekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cihangir Perperik
Haber Türü Son dakika