2026 F1 Güç Ünitesi Kuralları'nın tam metni

2026 Formula 1 sezonundan itibaren uygulanacak güç ünitesi kurallarıyla alakalı genel haberi sizlerle paylaşmıştık ancak kural metninin alt satırlarında yatan detayları görmeniz için FIA'nın kurallarla alakalı yaptığı detaylı açıklamanın tamamını sizler için çevirdik.

2026 F1 Güç Ünitesi Kuralları'nın tam metni
Haberi dinle

2022 Formula 1 Güç Ünitesi

Güç Ünitesi Teknik Kuralları

Yakıt

Tamamen sürdürülebilir yakıt, 2026 kurallarının temel taşıdır ve tüm yakıt bileşenleri, ya gıda dışı biyolojik türevli gerçek belediye atıklarından ya da sürdürülebilir karbon yakalamadan elde edilen sürdürülebilir kaynaklardan gelmelidir. Bu, Formula 1'de kullanılan yakıtlarda yeni fosil karbon olmamasını ve dolayısıyla Formula 1 araçlarının egzozundan atmosfere yeni fosil karbon girmemesini sağlayacak.

Yakıt kuralları, pist performansına zarar vermeden takip edilecek herhangi bir sürdürülebilir üretim yöntemini teşvik ediyor. Bu sayede yakıt tedarikçileri, sürdürülebilir teknolojinin küresel ve ticari olarak büyümesi yolunda kendi yollarında bir adım olarak Formula 1'i kullanabilecekler.

 • Tüm yakıt bileşenleri tamamen sürdürülebilir olmalıdır.
 • Genel olarak sera gazı tasarrufu, Avrupa standartlarına uygun olacak ve gelişmeleri takip edecek.
 • İçten yanmalı motora giden yakıt akış hızı, kütle veya hacimle değil, enerjiyle sınırlandırılacaktır.
 • Geliştirilen yakıtın, hangi üretim yöntemi ile üretilirse üretilsin rekabet edebilecek ve  doğrudan satılan bir benzin seviyesinde olmasını sağlamak için daha fazla parametre ile sınırlandırılacaktır.

İçten Yanmalı Motor (ICE)

İçten yanmalı motor, yaklaşık 400kW'lık bir güç çıkışını hedeflemek için azaltılmış bir yakıt akış hızıyla ve aynı devirde 1.6 litrelik V6 düzenini koruyacak. ICE genel olarak iki bölüme ayrılacak:

 • Motor bloğu, krank mili, bağlantı kolları, pompalar ve yardımcı elemanları içeren alt kısım, daha ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 • Esas olarak yanma alanına odaklanan üst kısım ve ilgili bileşenler de belli bir tarife sahip olacak ancak yeni yakıt için yanma sistemini geliştirmek için daha fazla özgürlük olacak.

ICE tarafındaki amaç, üreticilerin üst kısımda rekabet etmesini sağlarken alt kısmın boyutsal olarak daha fazla tarif edilmesi (kısıtlanması) ve daha uzun homologasyon sürelerine sahip olması olacak.

Maliyetleri düşürebilmek için tüm ICE genelinde bir dizi standardizasyon ve basitleştirme önlemi geliştirildi.

 • MGU-H kaldırılacak.
 • Değişken emme manifoldları ve bunların çalıştırılmasını ve kontrol edilmesini sağlayan sistemler kaldırılacak.
 • Belli parçaların boyutları belirlenmiş olacak (örneğin, piston, krank, blok, valfler, enjektör konumu, turbo tekerlekleri).
 • Genel olarak güç ünitesi yasallık sınırları artık daha kesin olarak tanımlanmıştır.
 • Birçok yüksek maliyetli parçayı azaltmak için malzeme sınırlamaları genişletildi.
 • Bileşenlerin veya tasarım özelliklerinin standardizasyonunun genişletilmesi (enjektör, vuruntu sensörü, ateşleme bobinleri, güç kutusu, tork/sıcaklık/basınç sensörleri).
 • Egzoz sistemleri ve yardımcı bileşenler gibi parçaların tam bir güç ünitesi ömrü için tasarlanmasını sağlamak için tedarik çevresi genişletildi. Bu, bir sezon boyunca önemli bir maliyet tasarrufu sağlayacak. Yıllar arasında geliştirme ve spesifikasyon değişikliklerini kontrol etmek için bir yükseltme ve homologasyon programı tanımlanacak.

Enerji Geri Dönüşüm Sistemi (ERS)

ERS'nin gücü 350kW'a (470hp) yükseltilecek. Bu bölüm, gösterideki temel hedeflerine ulaşmak için enerji akışı yönetimine, artan hibritleşmeye ve mevcut güç ünitesine benzer genel performansa vurgu yaptığı için, güç ünitesi üreticileri arasında kilit bir rekabet alanı olmaya devam edecektir.

 • Kurallar; hücrelerin, güç elektroniğinin ve MGU-K'nın yol otomobillerine benzerliğini artırmayı hedefleyecek.
 • Hücreler bir gelişim alanı olacak ancak tedarikleri potansiyel bir maliyet artışına sebep olmaması için özel olmayan hükümlere sahip olacak.
 • ERS güvenliğini artırmak için tasarım kısıtlamaları ve kontrol etme prosedürü zorunlu hale getirilecek.
 • Kritik malzemelerin geri dönüştürülmesini gerektiren ya da kullanımını kısıtlayan kontroller getirilecek.

Genel Güç Ünitesi Yerleşimi

Önemli güç ünitesi bileşenlerinin konumlandırılması, 2026 Güç Ünitesi Kuralları'nda uzun vadeli avantajlar veya dezavantajlar olmaması için daha kısıtlayıcı tutulacak. Her bir güç ünitesi elemanının uyması gereken bir dizi referans hacim tanımlanacak.

Güç Ünitesi Sportif Kuralları

Güç Ünitesi Kullanımı

Her sene, her pilotun kullanabileceği güç ünitesi bileşenleri sayısı aşağıdaki gibi olacaktır:

 • 3 adet ICE / turbo/ egzoz
 • 2 adet Enerji deposu / MGU-K

Yeni kuralların ilk yılında (2026), bu sayılardan birer tane daha fazla kullanılmasına izin verilecek.

Güç Ünitesi Test Tezgahı Kısıtlamaları

Maliyet kontrolü nedeniyle, bir güç ünitesi üreticisi tarafından güç ünitelerinin geliştirilmesi için kullanılabilecek çeşitli Güç Ünitesi Test Tezgahlarına net tanımlar verilmiştir. Potansiyel Güç Ünitesi Test Tezgahı sayısı (ve her bir Güç Ünitesi Üreticisinin kullanabileceği maksimum sayı) aşağıdaki gibidir:

 • Tek Silindir Dinamometresi: 3
 • Güç Ünitesi Dinamometresi: 3
 • Güç Aktarma Dinamometresi: 1
 • Tam Araç Dinamometresi: 1
 • ERS Test Tezgahı: 2

Güç Ünitesi Üreticilerinin gelişimi için kullanabilecekleri yıllık çalışma saati sayısı, aşağıdaki tabloya göre kontrol maliyetleriyle sınırlıdır:

Çalışma Saatleri/Yıl 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2026 Güç Ünitesi Limiti - ICE 

300 

5400 (3 yıllık) 

700 

400 

400 

400 

400 

2026 Güç Ünitesi Limiti - ERS 

200 

3400 (3 yıllık) 

500 

400 

400 

400 

400 

Güç Ünitesi Finansal Kuralları

FIA 2026 F1 Güç Ünitesi Finansal Kuralları, FIA tarafından Deloitte LLP'nin yardımıyla geliştirilmiştir. Deloitte LLP, önerilen FIA 2026 F1 Güç Ünitesi Finansal Kuralları'nın aşağıda gösterilen amaçlara ulaşmak için amaca uygun olduğunu doğrulamak için bir Sertifika Raporu yayınladı.

Hedefler ve Bütçe Sınırı Seviyesi

1 Ocak 2023 itibariyle hayata geçecek olan kurallar, şu hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak:

 • Güç üniteleri açısından şampiyonanın uzun vadeli rekabet dengesini teşvik etmek.
 • Güç üniteleri açısından şampiyonanın uzun vadeli sportif adaletini teşvik etmek.
 • Formula 1'in benzersiz teknolojisini ve mühendislik mücadelesini korurken, Güç Ünitesi Üreticilerinin uzun vadeli finansal istikrarını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Güç Ünitesi Bütçe Sınırı seviyesi (Enflasyona göre belirlenmiş) 2022-2025 Raporlama Dönemleri için yıllık 95 milyon dolar ve 2026'dan itibaren 130 milyon dolar olarak belirlenmiştir.

Bütçe Sınırı dışında kalanlar

İlgili bütçe hesaplanmasından hariç tutulan ve Güç Ünitesi Üreticileri tarafından katlanılan ana maliyet kategorileri aşağıdaki gibidir:

 • Pazarlama Faaliyetleri.
 • Amortisman, Finans maliyetleri, Vergilendirme, Döviz kurları zararları.
 • İnsan Kaynakları Faaliyetleri, Finans Faaliyetleri ve Hukuksal Faaliyetler.
 • Sağlık ve Güvenlik giderleri.
 • Güç Ünitesi Dışı Faaliyetler.
 • Müşteri takımlarına kiralanan Güç Ünitesi üretimi ve servisi.
 • Mevcut nesil (2023-2025) Güç Ünitesi Faaliyetleri.

İhlaller ve Cezaları

Prosedür İhlali; Mali Cezalara veya Küçük Spor Cezalarına (ağırlaştırıcı faktörlerin olması durumunda) neden olacaktır.

Küçük Harcama ihlali (<%5 Bütçe Sınırı), Mali Cezalara ve/veya Küçük Spor Cezalarına neden olacaktır.

Maddi (Büyük) Harcama ihlali (>=%5 Bütçe Sınırı), Zorunlu Şampiyona puanlarının (Takımlar ve/veya Pilotlar) silinmesi ve diğer Mali Cezalar ve/veya Maddi Spor Cezaları ile sonuçlanacaktır.

Raporu Göndermeme İhlali, Zorunlu Üreticiler Şampiyonası puanlarının kesilmesine ve diğer Mali Cezalara ve/veya Maddi Spor Cezalarına neden olacaktır.

Yönetim ve yaptırım

 • Bütçe Sınırı Yönetimi, bu Güç Ünitesi Finansal Kuralları'nı yönetmekten, bunlara uyumu izlemekten, şüpheli uyumsuzluk durumlarını araştırmaktan ve iddia edilen ihlallerle ilgili olarak uygun yaptırım eylemlerini yapmaktan sorumludur.
 • Bütçe Sınırı Yönetimi, uygun gördüğü takdirde, Usul İhlali veya Küçük Harcama İhlali durumunda Güç Ünitesi Üreticileri ile anlaşmaya varabilir veya Usul İhlali, Küçük veya Maddi Fazla Harcama İhlali veya raporun sunulmaması durumunda davayı Bütçe Sınırı Değerlendirme Paneline havale edebilir.
 • Bütçe Sınırı Değerlendirme Paneli, FIA Tüzüğü uyarınca FIA Genel Kurulu tarafından seçilir.
 • Bütçe Sınırı Değerlendirme Paneli kararına Uluslararası Temyiz Mahkemesi önünde itiraz edilebilir.
İlgili içerikler:
paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Red Bull F1 pilotu Perez, Agag'ın E1 sürat teknesi serisinde takım sahibi olacak
Önceki haber

Red Bull F1 pilotu Perez, Agag'ın E1 sürat teknesi serisinde takım sahibi olacak

Sonraki haber

Rosberg: "Mercedes bir türlü ön gruba yaklaşamıyor"

Rosberg: "Mercedes bir türlü ön gruba yaklaşamıyor"